Quy định và hình thức thanh toán - Dược lực MACA
100 khong chat kich thich
Giay chung nhan
Trang chủ > Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

28/11/2015

1. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

Bưu tá bưu điện chuyển hàng đến tận tay người nhận. Khách hàng nhận hàng thanh toán tiền.

Khách hàng qua bưu điện đọc mã vận đơn mà công ty cung cấp lấy hàng và đưa tiền trực tiếp cho bưu điện.

Tất cả đều làm việc theo phương châm hàng đến –> trả tiền.

2. Mua hàng và thanh toán tại hiệu thuốc thuộc hệ thống liên kết của công ty

1. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

Bưu tá bưu điện chuyển hàng đến tận tay người nhận. Khách hàng nhận hàng thanh toán tiền.

Khách hàng qua bưu điện đọc mã vận đơn mà công ty cung cấp lấy hàng và đưa tiền trực tiếp cho bưu điện.

Tất cả đều làm việc theo phương châm hàng đến –> trả tiền.

2. Mua hàng và thanh toán tại hiệu thuốc thuộc hệ thống liên kết của công ty


Tags
Chứng nhận của bộ y tế Việt Nam