huyet ap thap - Dược Phẩm Nam Giới
100 khong chat kich thich
Giay chung nhan
Trang chủ >
  • HOÀNG TINH, Công dụng
    Vị thuốc Hoàng tinh được ghi đầu tiên trong sách Danh y biệt lục, còn có tên Mễ phủ, cây Cơm nếp, Kim thị hoàng tinh, Cứu hoang thảo, Hoàng tinh ( Rhizoma Polygonati) là thân rễ phơi hay sấy khô