nguyen nhan gay vo sinh - Dược Phẩm Nam Giới
100 khong chat kich thich
Giay chung nhan
Trang chủ >
  • Nguyên nhân gây vô sinh thứ phát
    Tinh trùng giảm nhiều về số lượng, độ di động và tỉ lệ hình dạng bình thường có thể là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát. Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 40. Chúng tôi có một cháu năm nay học lớp 1. Sau khi sinh con, tôi kế hoạch bằng biện pháp đặt vòng.